Laboratory of Physical Pharmaceutics

Member

Professor
Fumitoshi Hirayama (fhira@ph.sojo-u.ac.jp)  

Profesor
Makoto Anraku (anraku@ph.sojo-u.ac.jp)

Senior Assistant Professor
Daisuke Iohara (dio@ph.sojo-u.ac.jp)

Adviser
Kaneto Uekama
Graduated Student
 • Ryo Tabuchi
 • Masanori Okubo
 • Miwa Goto
Six-year Student
 • Mai Katou
 • Iku Takeuchi
 • Chihiro Take
 • Takuya Matsushima
 • Tatsurou Miura
 • Madoka Motoshima
 • Sanae Miyahara
Five-year Student
 • Yumi Ishikawa
 • Yurina Ichiyama
 • Seisaku Kimura
 • Shinpei Shinohara
 • Yu-ki Shirao
 • Satoshi Nakashima
 • Asami Hayashi
 • Chinatsu Hirayama
 • Masaki Watanabe
Four-year Student
 • Yuki Nakashima
 • Tsutomu hattori
 • Yuki Kawagoe
 • Arisa Sakurada
 • Douti Sao
 • Emiko Nakamura
 • Tadayuki Fukusako
 • Chiaki Miyata
go to top